Listet i kategori:    Danmark  >  Prefil 
1813 ca. - 204 - Danmark - Brev - Brugt u. mærke

Bancobrev fra Nykøbiing Sjælland. Forsiden viser "88", der er Bies egen nummerering af bancobrevet. Desuden ses det kongelig insigne, der  antyder, at brevet er et kongeligt tjenestebrev, hvad det dog ikke var. Bie skulle både give kvittering og kunne frigøre brevet med sin modtage attest, men da transporten af brevet fra Nykøbing Sjælland til Holbæk skete  for postmesterens regning ("Fr Holbæk"), kan det være derfor, at der er et kongeligt insigne. På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors to laksegl: "Nykiøbing I Sjælland FRVI". På forsiden ses, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Holbæk, hvor det er brevet blevet  omkarteret og påskrevet kartenummer og porto til København: "18 - 20" er påskrevet både i Nykøbing  Sjælland og Holbæk. Brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hhv. indførelsen af påtegningen N.V. og Bies afsked).  Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Holbæk til København 8 Rbß og taksten følger princippet i  Forordningen af 23.02.1788, der anfører: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v." og "Medfølger et brev, skal dette takseres særskilt". Taksten bliver da: 100-150 Rdlr. i Banco-Sedler: 1½ × enkeltbrevstakst 8: 12 Rbß Medfølgende brev til enkeltbrevstakst: 8 Rbß I alt: 20 Rbß som det også fremgår af Bancobrevets bagside. Det kongelige insigne havde ikke nogen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde det med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for modtagelsen af Bancobrevet. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html

Lot: 18634
DKK 2.600,00
icon

Adresse

Philatelists Frank Banke Jorgensen
Nadrzeczna 21
83-000 Juszkowo
Polen

icon

Telefon

+48 517 108 518

icon

Email

info@fbanke.com

icon

Skype

fbanke12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev