Bogtryk

Danmark, 1931
15 og 25 øre (mærker med mangler) Gammel Luftpost på luftpostbrev fra Svinninge 17.9.1931 Lemberg, Tyskland UPU-takst for breve af 1. vægtklasse (20g) 1.1.1927 - 30.10.1933 25 øre Luftpostbefordring for breve af 1. vægtklasse (20 g.) til Europa 19.4.1926 - 30.10.1933 15 øre = 40 øre. (adressat bortraderet)
DKK 300,00
Danmark, 1931
10 og 15 øre Gl. Luftpost, opfrankeret Luftpostbrev fra Holbæk 20.9.1931(neutralt enkelt maskinstempel der kendes anvendt 1931 - 41) til Paris. Manglende porto for luftpostbefordring 15 øre (BRO IIId) opkrævet af afsender. For denne forsendelsestype opkrævedes ikke efterporto, kun manglende porto såfremt afsenders adresse var påskrevet brevet. Denne ordning blev indført 27.11.1929 UPU-takst for breve af 1. vægtklasse (20 g.) 1.1.1927 - 30.10.1933 25 øre Luftpostbefordring for breve af 1. vægtklasse (20 g.) til Europa 19.4.1926 - 30.10.1933 15 øre = 40 øre. Lille rift i konvoluttens venstre side.
DKK 1.490,00
Danmark, 1866 ca.
4 sk. rød 1864 på frankeret K. T. brev fra Svinninge 24.10.1866-67 (NUM 219 kendes anvendt , 5.5.1864 - 15.1.1879 + ANT VI der kendes anvendt 5.5.1864  - 11.12.1879) til  København. Påtegnet K.T., men skulle ifølge postloven af 11. marts 1851  frankeres da forsendelsen skete fra privat afsender.
DKK 750,00
Danmark, 1915
20 øre blå Chr. X på lokalt R-brev fra Nykøbing 1.7.1915 (BRO IIIb-1 kendes anvendt 5.1.1915 - 6.12.1926) til Nakke. Takst for lokalt R-brev af 1. vægtklasse 1.10.1902 - 30.6.1919.
DKK 370,00
Danmark, 1926
3 stk. 20/30 øre gul CHR X provisorie og 10 øre grøn bølgelinie på pengebrev fra Mårsø 24.8.1926 (BRO Ia kendes anvendt 12.9.1906 - 30.12.1930) til Ry. Takst for landsportobreve af 1. vægtklasse (0-50 g) 1.4.26 - 31.12.26 =20 øre. Værdi indtil 1000,00 kr. 1.3.21 - 30.6.40 = 50 øre. I alt 70 øre.
DKK 300,00
Danmark, 1919
3 og 4 øre bølgelinie på TELEGRAM fra Aalborg 27.2.1919 til Tølløse. Sendt den følgende dag 28.2.1919 (BRO Ia-2 kendes anvendt 28.9.1906 - 19.9.1929) til modtager. Lokalporto for breve af 1. vægtklasse 1.1.1919 - 30.9.1919 = 7 øre.
DKK 560,00
Danmark, 1922
20 øre blå genforening på brev fra Gredstedbro 10.2.1922 til Igelsø pr. Holbæk Landsportobrev af 1. vægtklasse 1.3.1921 - 31.3.1926 20 øre. Tillæg for luftpostbefordring i perioden 6.2.1922 - 25.2.1922 20 øre I alt 40 øre. Under isvinteren i februar 1922 blev der i tidsrummet 7.2 - 25.2 etableret en luftpostforbindelse Århus - Samsø - Kalundborg. For disse forsendelser var der et tillæg på 20 øre pr. 50 gram, bortset fra breve til og fra Samsø.
DKK 2.990,00
Danmark, 1889
Pakkepost karte (Afskrift) fra Korsør 8.6.1889 til Nykøbing Sjælland. Sendt med tog 101 (Det tidlige posttog fra København) på den NORDVESTSJÆLLANDSKE JERNBANE (Nordvestbanen).
DKK 750,00
Danmark, 1909
5 øre grøn Frederik VIII på postkort fra Holbæk 5.7.1909. Jf. ”Instruktion af 22de December 1882” kunne breve af 1. vægtklasse og postkort til/fra Orlogsskibe forsendes til indenrigstakst i lukket postsæk via Købmagergades Postkontor. (BRO 1a-3 kendes anvendt 23.8.1908 - 3.2.1914).
DKK 300,00
Danmark, 1929
35 øre brunrød karavel fra Odense, omadresseret til Holbæk på postindkassering 25-100 kr. for postkontohavere 1.4.1922 31.5.1933 = 35 øre. (Holbæk BRO IIc-2 kendes anvendt 31.10.1928 - 7.9.1929). Der kendes mindre end 10 forsendelser med Holbæk BRO IIc-2.
DKK 370,00
Danmark, 1919
Registered letter to Belgium from Skovsgaard 1 February 1919 bearing 1 øre wavy-line, 7 øre Chr. X yellow and the 27 øre bicoloured King Christian X all tied by CDS Skovsgaard. Very good looking letter, correct franking. On the back a 10 øre adhesive CARITAS “BELGISKE BØRN” quite a scarce label.
DKK 2.240,00
Danmark, 1901, 34
10 øre postal stationery card from Fredericia April 20, 1892 to Nellikuppam and re-addressed to Katagiri with a supplementary franking of 5 øre paying the 15 øre UPU overseas rate for postcards with a seapost office mark and various transitmarks.
DKK 3.730,00
Danmark, 1917
Registered letter sent form Copenhagen to Berlin 24 March 1917, bearing a 35/20 øre provisional tied by Copenhagen CDS, opened by German Customs in Charlottenburg and resealed.
DKK 1.490,00
Danmark, 1921
Union Postale Universelle, SPECIMEN COLLECTION MAURITANIEN – Denmark, King Christian X values 20, 25, 40 and 60 øre on cuts.
DKK 3.360,00
Danmark, 1921
Union Postale Universelle, SPECIMEN COLLECTION MAURITANIEN – Denmark, King Christian X values 8 øre, 15 øre, 20 øre and 12 øre on cuts.
DKK 3.360,00
Danmark, 1910
10 øre BREVKORT ESSAY in black with 10 øre Frederik VIII issue. UNIQUE. Ringstrøm #29.
DKK 7.460,00
Danmark, 1891
5 øre BREV-KORT sent by EXPRESS service from Skagen to Frederikshavn 30 March 1891, additional franked with 20 øre Coat of Arms perf. 14 tied by CDS “SKAGEN 20/3 2 POST”. 20 øre pays for the express service, outstanding and colour full express letter.
DKK 8.960,00
Danmark, 1904
Die proof in black of King Christian IX 5 øre denomination on cardboard paper in block of four, designed by Hans Tegner. Rare.
DKK 7.460,00
Danmark, 1922
Air Mail service erected due to frozen waters. Letter sent from Holte to Struer 10 February 1922 bearing two 20 øre Christian X issue, paying 20 øre letter rate and 20 øre Air Mail charge. The plane flew between Aarhus-Samsø and Kalundborg. The Air Force established a tent camp at Gisseløre near Kalundborg and an “Airport” was made directly on the ice.
DKK 4.100,00
Danmark, 1915
Internee letter sent from POW machinest Wende aboard the Zeppelin L-4 that crashed near the lighthouse at Blåvands Huk NW of Esbjerg on February 17th 1915, same day L-3 crashed on the Island of Fanø. The crew was interned near Odense, and letters from these internees are quite scarce and desired among Zeppelin collectors.
DKK 3.730,00
Danmark, 1885, 32x
5 øre Coat of Arms type with small corner figures with a nicely placed numeral 34. With variety colored line through M in Denmark.
DKK 3.730,00