Prefil

Danmark, 1772
Official Military letter with royal insignium “C7mus” sent from Odense 7 March 1772 to Husum. The King’s initial sin stylised form with a conventionalized royal crown above, signifies Royal Franking Privilege with certificate. Postal markings list number “1-“ on reverse. From 1 August 1771, a royal regulation announced, that military letters on official matters between the officials were subject to a certificate (Fr. Olsen, page 179.)
DKK 2.230,00
Danmark, 1745
Royal letter signed by King Christian VI at Hirscholm Castle 8 October 1745, sent to Peter Kaasböll, 'Oberst af Infanteriet og ... Norske Artillerie Corps, Christiania.' with manuscript ledger ' 163 - ' and royal wax seal. Full contents inside. Norway an extremely rare destination for ledgers signed by a Danish King.
DKK 7.440,00
Danmark, 1783 ca.
Bancobrev fra Nykøbing Sjælland. Forudbetalt bancobrev 1783-1790 fra kollektør Honum, Nykøbing Sjælland til Kongelig Lotteri Inspektør Baumgarten, København, håndskrevet ‘Herudi 91 Rd / Lotterie Penge / Fr. Roeskilde’. Påtegningen "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde) = Porto betalt til Roskilde. På bagsiden Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden kartenummer og porto: "4 - 2" - fra Roskilde til  København. Desuden bærer bagsiden påtegningerne "Nyek. 15 og Holb 16 -", som er hhv. Nykøbing Postkontors og Holbæk Postkontors karte nummer. Takst for brevet: 91 Rdlr. i Banco-Sedler: 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß NB-påtegningen havde ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigher skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Nykøbiing Sjælland. Forsiden viser "88", der er Bies egen nummerering af bancobrevet. Desuden ses det kongelig insigne, der  antyder, at brevet er et kongeligt tjenestebrev, hvad det dog ikke var. Bie skulle både give kvittering og kunne frigøre brevet med sin modtage attest, men da transporten af brevet fra Nykøbing Sjælland til Holbæk skete  for postmesterens regning ("Fr Holbæk"), kan det være derfor, at der er et kongeligt insigne. På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors to laksegl: "Nykiøbing I Sjælland FRVI". På forsiden ses, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Holbæk, hvor det er brevet blevet  omkarteret og påskrevet kartenummer og porto til København: "18 - 20" er påskrevet både i Nykøbing  Sjælland og Holbæk. Brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hhv. indførelsen af påtegningen N.V. og Bies afsked).  Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Holbæk til København 8 Rbß og taksten følger princippet i  Forordningen af 23.02.1788, der anfører: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v." og "Medfølger et brev, skal dette takseres særskilt". Taksten bliver da: 100-150 Rdlr. i Banco-Sedler: 1½ × enkeltbrevstakst 8: 12 Rbß Medfølgende brev til enkeltbrevstakst: 8 Rbß I alt: 20 Rbß som det også fremgår af Bancobrevets bagside. Det kongelige insigne havde ikke nogen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde det med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for modtagelsen af Bancobrevet. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Nykøbing Sjælland, på bagsiden kollektør Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbing i Sjælland FR6", påskrevet ‘Herudi 192 rbdl / FR6 / Fr Holbek’. Desuden ses "15 - 16", der er Holbæks kartenummer og portoangivelse. Von Scheel tiltrådte 01.01.1817 og af portoangivelsen kan udledes, at brevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818 (dagen før portoændringen pr. 01.08.1818). Takseringen følger princippet i 23.02.1788-Forordningen, der bl.a. siger: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler  betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."  hvorefter taksten kan udregnes: 150-200 Rbdlr.: 2 × enkeltbrevstakst á 8 Rbß: 16 Rbß ”Skrevet på bagsiden”. Bærepenge er anført med "Bp 7". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 100-200 Rbdlr. N.V. = 7 Rbß N.V., hvad der også står på brevet. Det kongelige insigne "FRVI" havde ingen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde  brevet med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for  modtagelsen af Bancobrevet. Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1846
Brev fra Eriksholm 1. maj 1846 (5 km. SØ for Holbæk) til Bistrupgård pr. Roskilde. Porto Holbæk-Roskilde = 4 skilling. Ingen påtegninger på brevet. Tidligst kendte forsendelse fra Holbæks omegn.
DKK 1.860,00
Danmark, 1786
Brev med kvittering for modtagelse af gevinstpenge. Bagsiden viser "Holb. 3" samt Holbæks Kartenr. 9 og porto ? Fra Velædle Hr. Lotterie Inspecteur Baumgarten i Kiøbenhavn haver jeg med sidste Post imodtaget 153 Rdl. Skriver Eet hundrede halvtreds sinds tyve og Tree Rigsdaler Lotterie Penge til Gevinsternes Udbetaling, faldne i 5te Classes Trækning af det 33te Kongel. Priv. Classe Lotterie her i min Collection, for samme hermed vedbørlig Quitteres. Holbech den 21de November 1786 C Danielsen. P.S. Af disse Penge betalte jeg i Porto 12 Sk. Tidligst kendte daterede forsendelse fra Holbæk by.
DKK 2.600,00
Danmark, 1770 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 1770-1790 (udateret). ”Herudi en Firesindstyve og Toe Rigsdaler Lotterie Penge i Bancosedler”. Sendt som værdipakke da der endnu ikke på det tidspunkt var indført speciel takst for værdibreve. Brevet er påtegnet ”C 7 mus”, da modtageren kunne frigøre brevene med sin modtagerattest". 4 laksegl, 2 med Kongens monogram fra Holbæk postkontor og 2 fra kollektøren. Bagside: Kartenummer ”Holb 4” og ”1-” i Roskilde. Portoberegning efter 31.12.1773 plakaten: 82 Rdlr. I Banco-sedler 0-100 Rdlr. = 2 L.sk. + ledsagende enkeltbrev 2 L.sk. = 4 L.sk., derfor påtegning ”4”. ”NB” påtegning uden takstmæssig betydning. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 1.120,00
Danmark, 1800
Delvist betalt brev fra Asnæs (17 km. NV for Holbæk) 25.7.1800 til København. Betalt fra Holbæk til Roskilde med 4 skilling, derfor påtegning ”Franco Roesk”. Resterende porto fra Roskilde til København = 2 skilling. ”Karteret Holb 25”. I Roskilde påført 13—2 = kartenummer 13 og porto 2 skilling.
DKK 1.490,00
Danmark, 1793
”Franco” brev fra Holbæk 8. november 1793 til Bistrupgård pr. Roskilde. Karteret ”Holb 3”. Porto Holbæk-Roskilde = 4 skilling.
DKK 1.490,00
Danmark, 1809
Placat fra d. 15.4.1809 vedrørende ny postgang mellem Roskilde og Kalundborg, samt taksterne fra Holbæk og Kalundborg til Kongerigets øvrige købstæder, med virkning fra d. 1. maj 1809 at regne.
DKK 560,00
Danmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 7.8.1813 - 1816 (udateret) "Heri 72 Rbd 86 sk. N.V." Takst: (under 100 Rbdlr.) var taksten 8 rbs til København. Da brevet må have indeholdt et ekstra brev til enkeltporto, bliver den samlede porto 8+8 rbs = 16 rbs. 12 - 16 = karteret 12 og 16 = porto. Det kongelige insignie Fvi havde ingen effekt, da Bie alligevel skulle kvittere for brevet og da han kunne frigøre det med sin modtagerattest. Indtil Generalpostamtets Placat af d. 24.11.1804 kunne det hænde at enkelte pengebreve ikke havde postsignetets lakaftryk. Efter 1804 ses det på alle pengebreve. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1816 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 1816-1825 (udateret) indeholdende 231 Rbdlr. og 28 Rbs. N.V. 3 laksegl, 2 med Kongens monogram fra Holbæk Postkontor samt kollektørens i midten ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 1.1.1805. Karte nr. og porto: 5 - 28. Takst: Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. 231 Rbdlr. 28 Rbß N.V. svarede på det tidspunkt til 185 Rbdlr. 2 Rbs. i sølv. Sandsynlig analyse: 185 Rbdlr. = 2 x 5 Rbs. = 10 Rbs + ilagt brev 3/4-1 lod: 2 x enkeltporto = 10 Rbs., i alt 20 Rbs. Omregnet til Navne-Værdi = 28 Rbs. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1849
Portofri forsendelse m. attest. Sendt fra København 29.5.1849 til Jyderup. Angående understøttelse til soldat fra krigen i 1848. Jyderup (20 km vest for Holbæk) blev brevsamlingssted underlagt Holbæk 1. januar 1875. Selvstændig regnskabsførende postekspedition 1. maj 1875.
DKK 600,00
Danmark, 1846
Francobrev fra Kongsdal (15 km. SSV for Holbæk) pr. Holbæk 12.3.1846 til København. Karteret ”69”. Portopåtegning ”8” = 8 skilling. Kun i forbindelse med regnskabsaflæggelse var Overformynderiet portofri, derfor påtegnet ”frit” Sendt af senere Konseilspræsident J.B.S. Estrups fader.
DKK 370,00
Danmark, 1766
"Banco-letter (value letter) 129 Rdl. 38 sk. sent from Nyborg to Copenhagen (Baumgarten 1766-1791), with Nyborg's post office seal “NYBORG C7” and roayal insignie "C7 timus"."
DKK 2.680,00
Danmark, 1846
Letter sent from Buenos Aires to Bornholm November 1846 via Hamburg. Hamburg Schiffspost transit mark on reverse. List number 1-13/35, total charge of 48 sk. and 4 sk. rural carrier fee, all together 52 sk. due by the addressee. Extremely scarce and early letter from overseas to Bornholm.
DKK 3.720,00
Danmark, 1847
Passenger-Ticket with the daily mail-coach from Kjøge to Taastrup, dated Wednesday 20 October 1847.
DKK 3.720,00
Danmark, 1827
Franco Hamburg letter from Aalborg 14 August 1827 to Bordeaux, France. Postmarked boxed RAM-2 – AALBORG 14 Aug.27. – Via Hamburg – DANEMARCK / PAR HAMBOURG – and – T.T.R.4 – Thurn & Taxis Oberpostamt. Red Frendch border mark, Paris Transitmark. Postage due 20 decimes for the distance Hambourg-Bordeaux for letters of 7,5 gr. Danish List no. 16-40.
DKK 11.160,00
Danmark, 1801
Money Letter from lottery agent Ulrikke Augusta Schytt in Ribe sent to lottery agent Bie 1801-1808, Copenhagen. Contained - NB Heruid 141 Rd: 181ßD: - closed with four red wax seals – RIBE C7 – and collectors own wax seal. Without postal notations.
DKK 2.600,00
Danmark, 1846
Letter sent from Copenhagen to Bordeaux 18 June 1846, with transit via Hamburg T&T, charged 20 decimes, posted aboard the steamer “Christian VIII” from Copenhagen.
DKK 1.860,00