1848-50 krigen

Danmark, 1848
Kongelig Tjeneste med Attest, HASTER, fra Københavns Amt 26 Marts 1848, til Roskilde. Indhold vedørende manglende fremmøde, formentlig vedr. indkaldelse til militær tjeneste. På forsiden påtegnet “K. T. / m.a. / Haster”, og forseglet med 3 laksegl som sjældent ses på tjenestebreve fra denne periode. Fra Napoleonstiden forsynedes breve med 3 laksegl og var dermed berettiget til særlig hurtig transport. Den 23. marts 1848 udråbte tyske embedsmænd, officerer og borgere en provisorisk slesvig-holstensk regering i Kiel.
DKK 5.580,00
Danmark, 1850
Letter docketed Kronburg 26 Dec (1850) sent to Kiel. A fascinating letter with censorship “Efterseet af kommandantskabet / over Kronborg Fæstning / Signatur” with full contents preserved. The letter is written by a professor son writing to his parents and making reference to other military persons also at the Kronborg castle. A most unusual military censorship at Kronborg and at the same time also with cachet “Segel der Polizei Amts in Kiel” on the reverse. Extremely rare.
DKK 22.320,00