Kvadrater 1851-63

Danmark, 1856
4 sk. 1854 på brev af 1. vægtklasse fra Nykøbing Sjælland 8.3.1856 til Roskilde. (Num-1 kendes anvendt 6.12.1852 - 12.2.1878). Antikvastemplet ANT IIb blev indsendt 7.2.1856 for at blive omdannet til ANT III. Indtil 17.3.1856 hvor det omdannede stempel var leveret, blev bynavnet i stedet påskrevet, senest kendte brug af håndskrevet bynavn ‘Nykøbing Sjælland’. Et utroligt smukt brev.
DKK 5.600,00
Danmark, 1852
4 RBS Ferslew på DISTRIKTSBREV af 1. vægtklasse fra Holbæk (ANT IIb og NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867) 9.11.1852 til Føllenslev pr. Holbæk.
DKK 2.990,00
Danmark, 1851
4 RBS Ferslew plade II-69 på brev af 1. vægtklasse fra Roskilde 3.6.1851 til Orø, annulleret med stumt stempel og sidestempel antiqua IIb ‘ROESKILDE 3/6 1851’. Takst for breve af 1. vægtklasse 1.4.1851 - 31.12.1874 = 4 skilling. Tidligst kendte frankerede forsendelse til Orø.
DKK 2.090,00
Danmark, 1858
8 sk. 1857 på postforskud fra København 23.7.1858 til Nykøbing Sjælland. Takst for postopkrævning indtil 5 Rd. i tiden 1.9.1851 - 31.3.1871: Brev af 1. vægtklasse 4 sk., Procuragebyr 4 sk., anvisningsblanket 2 sk. samt kvittering for beløbets modtagelse 2 sk. = 12 sk., hvoraf 8 sk. frigjort med frimærke. 4 sk. betalt kontant påskrevet 4/-.
DKK 2.840,00
Danmark, 1852
4 RBS Thiele I plade I-1 (HAKMÆRKET) dog lidt tæt foroven, på brev fra Holbæk (dateret 22.11.1852) til København. Først annulleret ved ankomsten til København. Påtegnet ”f Holbek”, sjældent.
DKK 1.870,00
Danmark, 1853
4 RBS Thiele I på brev fra Holbæk 3.3.1853 til København annulleret med NUM-1 og sidestemplet med kartestempel. Kartestemplet ”HOLBEK” blev brugt som reservestempel mens ANT IIb var sendt ind for at blive omdannet. Stemplet kendes anvendt i perioden 13.2.1853 - 4.3.1853.
DKK 10.450,00
Danmark, 1854
4 RBS Thiele II sortbrun, plade II, pos. 69-70. Brev af 2. vægtklasse fra Holbæk 3.4.1854 til København. (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865).
DKK 1.120,00
Danmark, 1854
DOKUMENTFORSENDELSE af 3. vægtklasse fra Slagelse 18.8.186? til Holbæk, frankeret med 3-stribe 4 sk. 1858. Takst for dokumentforsendelser på 2 til 4 lod i tiden fra d. 1.4.1851 til d. 30.9.1865 = 12 skilling. Påtegnet ”4 lod”, ”Pr. Pakkepost” og ”Dok”. Der kendes under 10 dokumentforsendelser.
DKK 2.990,00
Danmark, 1853
4 RBS Thiele I på brev af 1. vægtklasse fra Holbæk 4.1.1853 (ANT IIb, kendes anvendt 6.8.1847 - 31.1.1853) til Gram pr. Haderslev. Bærepenge fra Haderslev til Gram = 1 Silbergroschen; derfor påtegning ”1”.
DKK 2.240,00
Danmark, 1862
4 sk. 1858 på postforskud på 3 Rd. og 14 Skilling fra Holbæk 4.4.1862 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865. ) til Roskilde. Takst for Postforskud indtil 5 RD: Porto for brev 4 skilling frigjort ved påsat frimærke. Procuragebyr 4 skilling, anvisningsblanket 2 skilling og kvittering for beløbets modtagelse 2 skilling.
DKK 2.610,00
Danmark, 1863 ca.
8 sk. 1858 på pengebrev af 2. vægtklasse på 5 Rd. og 20 skilling fra Holbæk 7.1.1863-64 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT V kendes anvendt 5.7.1862 - 31.12.1880) til København. Takst for pengebrev 5 - 25 Rd: Porto for brev af 2. vægtklasse frigjort med 8 skilling frimærke. Værdiporto (5-25 Rd.) = 8 skilling, eftertælling (0-200 Rd.) 4 skilling og postbevis 2 skilling = 14 skilling (blåkridt).
DKK 2.690,00
Danmark, 1863
4 stk. 2 sk. 1855 på brev af 2. vægtklasse fra København 3.11.1863 til Holbæk. Sjælden frankering, dog kun en BREVORSIDE.
DKK 2.240,00
Danmark, 1861
Blækannulleret parstykke 4 sk. 1858 på distriktsbrev/landpostbrev af 2. vægtklasse fra Aggersvold Gods mellem Svinninge og Jyderup 8.10.1861 til Holbæk.
DKK 1.680,00
Danmark, 1856
4 sk. 1854 på distriktsbrev - derfor ikke sidestemplet - af 1. vægtklasse fra Holbæk 24.1.1856 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867.) til Vognserup Gods (10 km. vest for Holbæk). Distriktsbreve er sendt indenfor det lokale postområde, men udenfor byens grænse. Distriktsbreve skulle frankeres som landsportobreve. Portoen for distriktsbreve blev nedsat fra landsporto 6 Sk. til 3 Sk. uden frimærker og fra 4 Sk. til 2 Sk. med frimærke fra 9. december 1865.
DKK 1.340,00
Danmark, 1860
3-stribe 4 sk. 1858 på brev af 3.vægtklasse fra Holbæk 2.7.1860 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865. ) til København.
DKK 930,00
Danmark, 1863
4 sk. 1858 på 1. vægtklasse brev fra Holbek 17.1.1863 (ANT V kendes anvendt 5.7.1862 - 1.12.1880) til Køge. Frimærket er stik imod reglementet - annulleret med dagstempel. Mærket beklippet.
DKK 930,00
Danmark, 1851, 1
Entire sent from Frederiksborg 15 May 1851 to Helsingør, bearing a 4 RBS Ferslew plate I, pos. 30 tied by mute cancel. Antiqua Frederiksbrog appears as month is a “3” instead of 5.
DKK 1.870,00
Danmark, 1854
Market report sent from London to Copenhagen 5 October 1854, franked with a Danish 4 RBS Thiele III olivebrown plate IV-49 tied by pen cancellation alongside Altona two-ring CDS, showing Copenhagen Compass mark on front. Without the ban, though still a rare item with ink cancellation.
DKK 2.990,00
Danmark, 1858, 3,7,8
Envelope from Copenhagen 23 May 1858-65 to Vienna, Austria. Prepaid with 16 sk. 1857, 2 sk. 1855 dotted spandrels and 4 sk. 1858 wavy-line issue, all full margined stamps tied by numeral 1 and datestamp - KIØBENHAVN KB 24/5 9-10M – and boxed FRANCO and red – Aus Dänemark – struck on front. From Danish rayon 2 – 9 sk. – to Germany-Austrian postal union rayon 3 – 13 sk., total 22 sk. postage. Letter’s sent to Vienna, Austria are far scarcer than other 22 sk. rates to Germany.
DKK 11.940,00
Danmark, 1853, 1Ia
Letter sheet originally sent from Kiel to Copenhagen on 13 September 1853, charged “6” sk. due in red crayon. In Copenhagen re-posted and sent to Helsingør on 14 September and affixed with a prominent plate-flaw of the 4 RBS Thiele I, plate I, pos. 1 (Hakmærket) tied by numeral 1 (Copenhagen) alongside letter-box mark “Compass KB” type. An interesting combination showing the unpaid rate of 6 sk. in cash either due or prepaid and the favored 4 RBS rate when affixed a postage stamp. Circular 3/1852. If a cover had been out of the care of the post office a new postage had to be paid again.
DKK 11.940,00
Danmark, 1856, 4
Ladies envelope with embossed ornamention sent from Sorøe to Kjøge on 3 February 1856 bearing a 4 sk. 1854-issue tied by numeral “67” alongside CDS “SORÖE 3/2 1856”. Decorated letter sheet included. Rare in this condition.
DKK 7.460,00