Denmark, 1931
15 og 25 øre (mærker med mangler) Gammel Luftpost på luftpostbrev fra Svinninge 17.9.1931 Lemberg, Tyskland UPU-takst for breve af 1. vægtklasse (20g) 1.1.1927 - 30.10.1933 25 øre Luftpostbefordring for breve af 1. vægtklasse (20 g.) til Europa 19.4.1926 - 30.10.1933 15 øre = 40 øre. (adressat bortraderet)
GBP 35.00
Denmark, 1931
10 og 15 øre Gl. Luftpost, opfrankeret Luftpostbrev fra Holbæk 20.9.1931(neutralt enkelt maskinstempel der kendes anvendt 1931 - 41) til Paris. Manglende porto for luftpostbefordring 15 øre (BRO IIId) opkrævet af afsender. For denne forsendelsestype opkrævedes ikke efterporto, kun manglende porto såfremt afsenders adresse var påskrevet brevet. Denne ordning blev indført 27.11.1929 UPU-takst for breve af 1. vægtklasse (20 g.) 1.1.1927 - 30.10.1933 25 øre Luftpostbefordring for breve af 1. vægtklasse (20 g.) til Europa 19.4.1926 - 30.10.1933 15 øre = 40 øre. Lille rift i konvoluttens venstre side.
GBP 175.00
Denmark, 1945
2,10 øre frankering med Chr. X på luftpostbrev fra Føllenslev 4.7.1945 via New York til Argentina. Brevet er sendt kun en uge efter, at luftpostforbindelsen for breve med udlandet efter befrielsen åbnede igen 27.06.1945. En forbindelse der åbnede i flere step. Takst for luftpostbreve til Argentina (kun luftbefordring til New York) 5.6.1945 - 9.9.1945 var 85 øre pr. 5 gram = 170 øre for 10 gram + UPU-takst for breve af 1. vægtklasse = 40 øre. I alt 210 øre.
GBP 88.00
Denmark, 1867
2 sk. blå 1864 på kongelig tjenestebrev fra Nykøbing Sjælland 8.11.1867 til Grevingen Sogneforstanderforskab. Takst for lokalbreve i tiden 1.5.1851 – 31.12.1874 = 2 skilling. Annulleret med håndskrevet ‘49’ i blæk, kendes anvendt i efteråret 1867 mens nummerstemplet ‘49’ var indsendt til reparation. Attest.
GBP 658.00
Denmark, 1866 ca.
4 sk. rød 1864 på frankeret K. T. brev fra Svinninge 24.10.1866-67 (NUM 219 kendes anvendt , 5.5.1864 - 15.1.1879 + ANT VI der kendes anvendt 5.5.1864  - 11.12.1879) til  København. Påtegnet K.T., men skulle ifølge postloven af 11. marts 1851  frankeres da forsendelsen skete fra privat afsender.
GBP 88.00
Denmark, 1875
8 øre tofarvet på brev fra Faurbo, SIDSTE DAGS STEMPEL 30.4.1875. Faurbo STJERNESTEMPEL kendes anvendt 18.2.1872 - 30.4.1875. Faurbo var brevsamlingssted underlagt Holbæk 16.5.1852 - 30.4.1875.
GBP 140.00
Denmark, 1871 ca.
4 sk. helsag opfrankeret med 4 og 8 sk. tofarvet (mangler) på pakke på 4 til 5 pund fra Faurbo (STJ) 20.10.1871-74 til København. Holbæk (LAP IIa-1).   Grundtakst for pakke 6 sk. + 2 sk. for hver pund. 6 sk. + 10 sk.(5 pund) = 16 skilling, rifter i kuverten, forside kun.
GBP 118.00
Denmark, 1856
4 sk. 1854 på brev af 1. vægtklasse fra Nykøbing Sjælland 8.3.1856 til Roskilde. (Num-1 kendes anvendt 6.12.1852 - 12.2.1878). Antikvastemplet ANT IIb blev indsendt 7.2.1856 for at blive omdannet til ANT III. Indtil 17.3.1856 hvor det omdannede stempel var leveret, blev bynavnet i stedet påskrevet, senest kendte brug af håndskrevet bynavn ‘Nykøbing Sjælland’. Et utroligt smukt brev.
GBP 658.00
Denmark, 1783 ca.
Bancobrev fra Nykøbing Sjælland. Forudbetalt bancobrev 1783-1790 fra kollektør Honum, Nykøbing Sjælland til Kongelig Lotteri Inspektør Baumgarten, København, håndskrevet ‘Herudi 91 Rd / Lotterie Penge / Fr. Roeskilde’. Påtegningen "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde) = Porto betalt til Roskilde. På bagsiden Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden kartenummer og porto: "4 - 2" - fra Roskilde til  København. Desuden bærer bagsiden påtegningerne "Nyek. 15 og Holb 16 -", som er hhv. Nykøbing Postkontors og Holbæk Postkontors karte nummer. Takst for brevet: 91 Rdlr. i Banco-Sedler: 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß NB-påtegningen havde ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigher skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
GBP 307.00
Denmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Nykøbiing Sjælland. Forsiden viser "88", der er Bies egen nummerering af bancobrevet. Desuden ses det kongelig insigne, der  antyder, at brevet er et kongeligt tjenestebrev, hvad det dog ikke var. Bie skulle både give kvittering og kunne frigøre brevet med sin modtage attest, men da transporten af brevet fra Nykøbing Sjælland til Holbæk skete  for postmesterens regning ("Fr Holbæk"), kan det være derfor, at der er et kongeligt insigne. På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors to laksegl: "Nykiøbing I Sjælland FRVI". På forsiden ses, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Holbæk, hvor det er brevet blevet  omkarteret og påskrevet kartenummer og porto til København: "18 - 20" er påskrevet både i Nykøbing  Sjælland og Holbæk. Brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hhv. indførelsen af påtegningen N.V. og Bies afsked).  Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Holbæk til København 8 Rbß og taksten følger princippet i  Forordningen af 23.02.1788, der anfører: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v." og "Medfølger et brev, skal dette takseres særskilt". Taksten bliver da: 100-150 Rdlr. i Banco-Sedler: 1½ × enkeltbrevstakst 8: 12 Rbß Medfølgende brev til enkeltbrevstakst: 8 Rbß I alt: 20 Rbß som det også fremgår af Bancobrevets bagside. Det kongelige insigne havde ikke nogen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde det med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for modtagelsen af Bancobrevet. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
GBP 307.00
Denmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Nykøbing Sjælland, på bagsiden kollektør Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbing i Sjælland FR6", påskrevet ‘Herudi 192 rbdl / FR6 / Fr Holbek’. Desuden ses "15 - 16", der er Holbæks kartenummer og portoangivelse. Von Scheel tiltrådte 01.01.1817 og af portoangivelsen kan udledes, at brevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818 (dagen før portoændringen pr. 01.08.1818). Takseringen følger princippet i 23.02.1788-Forordningen, der bl.a. siger: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler  betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."  hvorefter taksten kan udregnes: 150-200 Rbdlr.: 2 × enkeltbrevstakst á 8 Rbß: 16 Rbß ”Skrevet på bagsiden”. Bærepenge er anført med "Bp 7". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 100-200 Rbdlr. N.V. = 7 Rbß N.V., hvad der også står på brevet. Det kongelige insigne "FRVI" havde ingen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde  brevet med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for  modtagelsen af Bancobrevet. Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
GBP 307.00
Denmark, 1878 ca.
8 øre tofarvet fintakket på brev af 1. vægtklasse fra Snertinge 1878-79 til Asnæs. (Snertinge stjernestempel kendes anvendt 30.5.1875 - 18.8.1885). Påtegnet ”pr. Faarevejle Kro”. Faarevejle Kro der også blev kaldt Vejlekroen eller Kroenborg, var postudvekslingssted på diligenceruten mellem Jyderup og Nykøbing Sjælland. Her fik diligencen skiftet heste inden rejsen fortsatte mod enten Nykøbing eller Jyderup. Diligenceruten der blev oprettet efter åbningen af Nordvestbanen fra Roskilde til Kalundborg, var i drift fra 1.5.1875 inden den som den næstsidste diligencerute i Danmark lukkede 31.3.1909.
GBP 237.00
Denmark, 1915
20 øre blå Chr. X på lokalt R-brev fra Nykøbing 1.7.1915 (BRO IIIb-1 kendes anvendt 5.1.1915 - 6.12.1926) til Nakke. Takst for lokalt R-brev af 1. vægtklasse 1.10.1902 - 30.6.1919.
GBP 44.00
Denmark, 1872 ca.
3 stk. 4 sk. tofarvet (med små mangler) på BREVFORSIDE beskåret til venstre, værdibrev på 12 Rd. og 72 skilling fra Svinninge 5.4.1872-73 (NUM 219 kendes anvendt 5.5.1864 - 15.1.1879 + ANT VI der kendes anvendt 5.5.1864 - 11.12.1879) til Karrebækstorp pr. Næstved. Takst for værdibreve under 100 Rd: Grundtakst = 8 skilling. Assurancepræmie = 4 skilling. I alt 12 skilling. Påskrevet ”2” = bærepenge/udleveringsgebyr. Svinninge blev BRS underlagt Holbæk 16.5.1852. Postkontor 1.10.1889.
GBP 44.00
Denmark, 1875 ca.
Telegram sendt EKSPRES til YDRE DISTRIKT. Takst for ekspresforsendelser til ydre distrikt med afstand mellem 1/4 og 1/2 mil fra 1.1.1875 til 30.9.1888 = 66 øre. Sendt fra Mørkøv Station til godset Orelund syd for Mørkøv. Påtegnet ”Bud 66 øre” da modtager betaler.
GBP 88.00
Denmark, 1898
10 øre våbentype opfrankeret med 5 øre våbentype sendt fra Jyderup 29.6.1898 (LAP IIb kendes anvendt 8.12.1886 - 29.6.1898) til Argentina. UPU-takst for postkort, 1.7.1892 - 31.12.1898 sendt til lande hvor den forhøjede takst (udover 300 sømil) var gældende = 15 øre. Fra den 1.1.1899 fandtes kun en UPU-takst for postkort = 10 øre. Senest kendte Jyderup LAP IIb. 5 øre korte takker forneden.
GBP 307.00
Denmark, 1926
3 stk. 20/30 øre gul CHR X provisorie og 10 øre grøn bølgelinie på pengebrev fra Mårsø 24.8.1926 (BRO Ia kendes anvendt 12.9.1906 - 30.12.1930) til Ry. Takst for landsportobreve af 1. vægtklasse (0-50 g) 1.4.26 - 31.12.26 =20 øre. Værdi indtil 1000,00 kr. 1.3.21 - 30.6.40 = 50 øre. I alt 70 øre.
GBP 35.00
Denmark, 1852
4 RBS Ferslew på DISTRIKTSBREV af 1. vægtklasse fra Holbæk (ANT IIb og NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867) 9.11.1852 til Føllenslev pr. Holbæk.
GBP 351.00
Denmark, 1851
4 RBS Ferslew plade II-69 på brev af 1. vægtklasse fra Roskilde 3.6.1851 til Orø, annulleret med stumt stempel og sidestempel antiqua IIb ‘ROESKILDE 3/6 1851’. Takst for breve af 1. vægtklasse 1.4.1851 - 31.12.1874 = 4 skilling. Tidligst kendte frankerede forsendelse til Orø.
GBP 246.00
Denmark, 1919
3 og 4 øre bølgelinie på TELEGRAM fra Aalborg 27.2.1919 til Tølløse. Sendt den følgende dag 28.2.1919 (BRO Ia-2 kendes anvendt 28.9.1906 - 19.9.1929) til modtager. Lokalporto for breve af 1. vægtklasse 1.1.1919 - 30.9.1919 = 7 øre.
GBP 66.00
Denmark, 1906 ca.
3 øre grå bølgelinie på postkort sendt lokalt fra Vipperød til Arnakke 1906-08. Vipperød stjernestempel kendes anvendt 8.8.1906 - 3.8.1908, kendes kun anvendt i 2 år.
GBP 70.00