Denmark, 1793
”Franco” brev fra Holbæk 8. november 1793 til Bistrupgård pr. Roskilde. Karteret ”Holb 3”. Porto Holbæk-Roskilde = 4 skilling.
GBP 175.00
Denmark, 1809
Placat fra d. 15.4.1809 vedrørende ny postgang mellem Roskilde og Kalundborg, samt taksterne fra Holbæk og Kalundborg til Kongerigets øvrige købstæder, med virkning fra d. 1. maj 1809 at regne.
GBP 66.00
Denmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 7.8.1813 - 1816 (udateret) "Heri 72 Rbd 86 sk. N.V." Takst: (under 100 Rbdlr.) var taksten 8 rbs til København. Da brevet må have indeholdt et ekstra brev til enkeltporto, bliver den samlede porto 8+8 rbs = 16 rbs. 12 - 16 = karteret 12 og 16 = porto. Det kongelige insignie Fvi havde ingen effekt, da Bie alligevel skulle kvittere for brevet og da han kunne frigøre det med sin modtagerattest. Indtil Generalpostamtets Placat af d. 24.11.1804 kunne det hænde at enkelte pengebreve ikke havde postsignetets lakaftryk. Efter 1804 ses det på alle pengebreve. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
GBP 307.00
Denmark, 1816 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 1816-1825 (udateret) indeholdende 231 Rbdlr. og 28 Rbs. N.V. 3 laksegl, 2 med Kongens monogram fra Holbæk Postkontor samt kollektørens i midten ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 1.1.1805. Karte nr. og porto: 5 - 28. Takst: Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. 231 Rbdlr. 28 Rbß N.V. svarede på det tidspunkt til 185 Rbdlr. 2 Rbs. i sølv. Sandsynlig analyse: 185 Rbdlr. = 2 x 5 Rbs. = 10 Rbs + ilagt brev 3/4-1 lod: 2 x enkeltporto = 10 Rbs., i alt 20 Rbs. Omregnet til Navne-Værdi = 28 Rbs. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
GBP 307.00
Denmark, 1849
Portofri forsendelse m. attest. Sendt fra København 29.5.1849 til Jyderup. Angående understøttelse til soldat fra krigen i 1848. Jyderup (20 km vest for Holbæk) blev brevsamlingssted underlagt Holbæk 1. januar 1875. Selvstændig regnskabsførende postekspedition 1. maj 1875.
GBP 70.00
Denmark, 1846
Francobrev fra Kongsdal (15 km. SSV for Holbæk) pr. Holbæk 12.3.1846 til København. Karteret ”69”. Portopåtegning ”8” = 8 skilling. Kun i forbindelse med regnskabsaflæggelse var Overformynderiet portofri, derfor påtegnet ”frit” Sendt af senere Konseilspræsident J.B.S. Estrups fader.
GBP 44.00
Denmark, 1844
Brev af 2. vægtklasse fra Holbæk (PÅSKREVET) 20.12.1844 til London. Brevet er forudbetalt til Hamburg, derfor påtegnet ”franco Hamburg”. Takst for brev af 2. vægtklasse fra Holbæk til Hamburg = 58 skilling + dobbelt Elb-porto = 26 skilling. Derfor påtegnet ”26/58”. For befordring Hamburg - London er opkrævet 3 sh. og 8 d. Taksten for breve af 1. vægtklasse Hamburg - London var 1 sh. og 8 d.!
GBP 175.00
Denmark, 1852
4 RBS Thiele I plade I-1 (HAKMÆRKET) dog lidt tæt foroven, på brev fra Holbæk (dateret 22.11.1852) til København. Først annulleret ved ankomsten til København. Påtegnet ”f Holbek”, sjældent.
GBP 219.00
Denmark, 1853
4 RBS Thiele I på brev fra Holbæk 3.3.1853 til København annulleret med NUM-1 og sidestemplet med kartestempel. Kartestemplet ”HOLBEK” blev brugt som reservestempel mens ANT IIb var sendt ind for at blive omdannet. Stemplet kendes anvendt i perioden 13.2.1853 - 4.3.1853.
GBP 1,228.00
Denmark, 1853
K.T. brev fra Holbæk m. kartestempel ”HOLBEK” 14.2.1853 til København. Stemplet kendes anvendt i perioden 13.2.1853 - 4.3.1853.
GBP 526.00
Denmark, 1854
4 RBS Thiele II sortbrun, plade II, pos. 69-70. Brev af 2. vægtklasse fra Holbæk 3.4.1854 til København. (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865).
GBP 132.00
Denmark, 1854
DOKUMENTFORSENDELSE af 3. vægtklasse fra Slagelse 18.8.186? til Holbæk, frankeret med 3-stribe 4 sk. 1858. Takst for dokumentforsendelser på 2 til 4 lod i tiden fra d. 1.4.1851 til d. 30.9.1865 = 12 skilling. Påtegnet ”4 lod”, ”Pr. Pakkepost” og ”Dok”. Der kendes under 10 dokumentforsendelser.
GBP 351.00
Denmark, 1865
Postforskud på 4 Rd. og 12 skilling 5.7.1865 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865. ) til Kalundborg. Takst for Postforskud indtil 5 RD : Porto for brev 4 skilling frigjort ved påsat frimærke. Procuragebyr 4 skilling, anvisningsblanket 2 skilling, kvittering for beløbets modtagelse 2 skilling og ”NB” = anbefalingsgebyr 8 skilling.
GBP 307.00
Denmark, 1853
4 RBS Thiele I på brev af 1. vægtklasse fra Holbæk 4.1.1853 (ANT IIb, kendes anvendt 6.8.1847 - 31.1.1853) til Gram pr. Haderslev. Bærepenge fra Haderslev til Gram = 1 Silbergroschen; derfor påtegning ”1”.
GBP 263.00
Denmark, 1862
4 sk. 1858 på postforskud på 3 Rd. og 14 Skilling fra Holbæk 4.4.1862 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865. ) til Roskilde. Takst for Postforskud indtil 5 RD: Porto for brev 4 skilling frigjort ved påsat frimærke. Procuragebyr 4 skilling, anvisningsblanket 2 skilling og kvittering for beløbets modtagelse 2 skilling.
GBP 307.00
Denmark, 1863 ca.
8 sk. 1858 på pengebrev af 2. vægtklasse på 5 Rd. og 20 skilling fra Holbæk 7.1.1863-64 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT V kendes anvendt 5.7.1862 - 31.12.1880) til København. Takst for pengebrev 5 - 25 Rd: Porto for brev af 2. vægtklasse frigjort med 8 skilling frimærke. Værdiporto (5-25 Rd.) = 8 skilling, eftertælling (0-200 Rd.) 4 skilling og postbevis 2 skilling = 14 skilling (blåkridt).
GBP 316.00
Denmark, 1863
4 stk. 2 sk. 1855 på brev af 2. vægtklasse fra København 3.11.1863 til Holbæk. Sjælden frankering, dog kun en BREVORSIDE.
GBP 263.00
Denmark, 1865
2 sk. 1855, 8 sk. 1857 og 4 og 16 sk. 1864-udgaven, på brev af 1. vægtklasse fra Holbæk 11.6.1865 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT V kendes anvendt 5.7.1862 - 31.12.1880.) til London. Takst for breve af 1. vægtklasse til England i tiden fra 1.9.1862 til 31.10.1865 = 30 skilling. Størst kendte frankerede skillingsforsendelse fra Holbæk til udlandet.
GBP 526.00
Denmark, 1861
Brev fra Holbæk 9.4.1861(ANT III) til Arnhem, Holland. Analyse af brev: Dansk andel til Hamborg = ”9” sk. Rigsmønt. Fremmed porto ”17” sk. (Dansk opfattelse) ”4” Sgr = 3 + 1. Fremmed porto ”21” sk. (Hollandsk opfattelse) ”5” Sgr. = 3 + 2. Hollands andel 10 c.
GBP 44.00
Denmark, 1861
Blækannulleret parstykke 4 sk. 1858 på distriktsbrev/landpostbrev af 2. vægtklasse fra Aggersvold Gods mellem Svinninge og Jyderup 8.10.1861 til Holbæk.
GBP 197.00
Denmark, 1856
4 sk. 1854 på distriktsbrev - derfor ikke sidestemplet - af 1. vægtklasse fra Holbæk 24.1.1856 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867.) til Vognserup Gods (10 km. vest for Holbæk). Distriktsbreve er sendt indenfor det lokale postområde, men udenfor byens grænse. Distriktsbreve skulle frankeres som landsportobreve. Portoen for distriktsbreve blev nedsat fra landsporto 6 Sk. til 3 Sk. uden frimærker og fra 4 Sk. til 2 Sk. med frimærke fra 9. december 1865.
GBP 158.00