Denmark, 1891 ca.
8 øre brev-kort opfrankeret med 4 øre tofarvet og 20 øre våbentype på frankeret postsag. Adressebrev for pakke på 5 pund (påtegnet) fra Holbæk (LAP VIIb) 12.1.1891 til København. Landsporto for pakker 5-10 pund 1.10.1888 - 30.9.1902 =32 øre. LAP VIIb kendes anvendt 18.11.1880 - 25.1.1898.
GBP 44.00
Denmark, 1896
Tjeneste-Brevkort sendt lokalt i Holbæk (LAP VIIb) d. 17.8.1896. Takst for postkort sendt lokalt 1.10.1888 - 31.10.1917 = 3 øre.
GBP 193.00
Denmark, 1886 ca.
Tjeneste adressebrev fra Holbæk d. 11.6.1886-88 (LAP VIIb) til Slagelse. Takst for pakker 1.1.1875 - 30.9.1888: 12 øre + 4 øre pr. pund. Takst for pakken på 2 pund (påtegnet ”2 p”) = 12 øre + 4 øre pr. pund, i alt 20 øre. LAP VIIb kendes anvendt 18.11.1880 - 25.1.1898.
GBP 88.00
Denmark, 1887
Postopkrævning på 20 kr. og 20 øre fra København P P d. 2.11.1887 (LAP Ib tidligst kendte) til Holbæk (LAP VIIb). Takst for postopkrævning for beløb op til 30,00 kr. i tiden fra d. 1.1.1875 til d. 30.9.1888 = 12 øre. Brev af 1. vægtklasse i tiden fra d. 1.1.1875 til d. 30.9.1902 = 8 øre. I alt 20 øre.
GBP 66.00
Denmark, 1889
Pakkepost karte (Afskrift) fra Korsør 8.6.1889 til Nykøbing Sjælland. Sendt med tog 101 (Det tidlige posttog fra København) på den NORDVESTSJÆLLANDSKE JERNBANE (Nordvestbanen).
GBP 88.00
Denmark, 1892
Adressebrev for pakke på 8 pund og 50 kvint (250 gram) fra Vig (Vig Stjernestempel II-1 kendes anvendt 3.2.1892 - 30.5.1898) til København. Befordret med diligence til Holbæk 22.9.1896. (BRO Ia-1 kendes anvendt 30.11.1891 - 17.3.1903). Takst for pakke på 5 - 10 pund i tiden 1.10.1888 - 30.9.1902 = 32 øre.
GBP 132.00
Denmark, 1898
Afsenders erklæring fra Postkontoret i Nykøbing Falster 28.12.1898 til Holbæk Postkontor (BRO Ia-2 kendes anvendt 24.4.1898 - 24.5.1908 ) vedr. pakke til Hørby på Tuse Næs pr. Holbæk, hvor adressaten var ubekendt. Tvivl om adressen var Højby S.; derfor har erklæringen været omkring Nykøbing S.
GBP 88.00
Danish West Indies, 1902
2 cents helsag opfrankeret med provisorie lokalt overtryk ‘2 CENTS 1902’ og 4 cents tofarvet på brev af 1. vægtklasse fra Dansk Vestindien 30.1.1902 til Eriksholm ved Holbæk. Ankomststemplet Holbæk (BRO Ia-2 kendes anvendt 24.4.1898 - 24.5.1908). UPU-takst for breve af 1. vægtklasse fra Dansk Vestindien 1.1.1902 - 31.3.1905 = 8 cents.
GBP 395.00
Denmark, 1900
Parstykke 4 øre tofarvet, på adressebrev for pakke sendt lokalt fra Holbæk 3.2.1900 til Sdr. Jernløse. (BRO Ia-2 kendes anvendt 24.4.1898 - 24.5.1908) Takst for pakker indtil 2 pund sendt lokalt 1.10.1888 - 30.9.1902 = 8 øre.
GBP 175.00
Denmark, 1893
Tofarvet 4 øre parstykke og enkeltmærke på postopkrævning på 18,02 kr. fra Holbæk 23.2.1893 (BRO Ia-1 kendes anvendt 30.11.1891 - 17.3.1903) til Nørbæk pr. Fårup. Ikke indløst, derfor returneret. Takst for postopkrævninger op til 30 kr. 1.10.1888 - 30.9.1902 = 12 øre.
GBP 35.00
Denmark, 1909
5 øre grøn Frederik VIII på postkort fra Holbæk 5.7.1909. Jf. ”Instruktion af 22de December 1882” kunne breve af 1. vægtklasse og postkort til/fra Orlogsskibe forsendes til indenrigstakst i lukket postsæk via Købmagergades Postkontor. (BRO 1a-3 kendes anvendt 23.8.1908 - 3.2.1914).
GBP 35.00
Denmark, 1929
35 øre brunrød karavel fra Odense, omadresseret til Holbæk på postindkassering 25-100 kr. for postkontohavere 1.4.1922 31.5.1933 = 35 øre. (Holbæk BRO IIc-2 kendes anvendt 31.10.1928 - 7.9.1929). Der kendes mindre end 10 forsendelser med Holbæk BRO IIc-2.
GBP 44.00
Denmark, 1938
Stålstik 10 øre brun bølgelinie, 50 øre grå Chr. X og 30 øre blå karavel på ekspresbrev af 2. vægtklasse fra Holbæk 30.4.1938 til Californien, USA. UPU-takst for brev af 1. vægtklasse i tiden fra 1.1.1934 til 30.6.1940 = 30 øre Ekspresgebyr i tiden 1.10.1923 - 30.9.1923 = 60 øre (BRO IId-3 kendes anvendt 21.12.1934 - 7.1.1939). I alt 90 øre.
GBP 26.00
Denmark, 1941
Parstykke 20 øre rød karavel (1 mærke rundt hjørne) på brev til Thailand 6 November 1941. Brevet nåede aldrig frem da japanerne på det tidspunkt havde påbegyndt infiltreringen af Thailand (Siam) fra Fransk Indokina, tysk censur. Dette er grunden til at posten blev indstillet, påstemplet ‘Postudvekslingen indstillet. / Retur Afsenderen’.
GBP 210.00
Denmark, 1870 ca.
Fattigsag med Attest fra Philipsdal 21/2 1867-70 til Nykøbing Sjælland. Stemplet med esrom-type stempel 'PHLDL', sidestempel kombineret K-65 Slagelse, bagside stempel kombineret K-58 Roeskilde.
GBP 175.00
Denmark, 1866
Fattigsagsbrev fra København vedr. ”Fattigsag” 20.1.1866 til Holmstrup Sogneforstanderskab. Brevet sendt som ”modtager betaler” (rødkridt ”6”). Rødkridt ”2” = bærepenge. Brevet returneret da ”Adressaten modtager kun disse breve fremsendt som K.T.-breve. Rangle Mølle 24/1 66 Th. Larsen Brevsamler”. Eneste kendte forsendelse til Rangle Mølle
GBP 241.00
Denmark, 1929
10 øre grøn bølgelinie, fra Kvandløse til Aarby. KVANDLØSE UDSLEBEN STJERNESTEMPEL kendes brugt i tiden fra d. 30.12.1929 til d. 21.9.1933. Tidligst kendte.
GBP 110.00
Denmark, 1846
Brev fra Eriksholm 1. maj 1846 (5 km. SØ for Holbæk) til Bistrupgård pr. Roskilde. Porto Holbæk-Roskilde = 4 skilling. Ingen påtegninger på brevet. Tidligst kendte forsendelse fra Holbæks omegn.
GBP 219.00
Denmark, 1786
Brev med kvittering for modtagelse af gevinstpenge. Bagsiden viser "Holb. 3" samt Holbæks Kartenr. 9 og porto ? Fra Velædle Hr. Lotterie Inspecteur Baumgarten i Kiøbenhavn haver jeg med sidste Post imodtaget 153 Rdl. Skriver Eet hundrede halvtreds sinds tyve og Tree Rigsdaler Lotterie Penge til Gevinsternes Udbetaling, faldne i 5te Classes Trækning af det 33te Kongel. Priv. Classe Lotterie her i min Collection, for samme hermed vedbørlig Quitteres. Holbech den 21de November 1786 C Danielsen. P.S. Af disse Penge betalte jeg i Porto 12 Sk. Tidligst kendte daterede forsendelse fra Holbæk by.
GBP 307.00
Denmark, 1770 ca.
Bancobrev fra Holbæk til København 1770-1790 (udateret). ”Herudi en Firesindstyve og Toe Rigsdaler Lotterie Penge i Bancosedler”. Sendt som værdipakke da der endnu ikke på det tidspunkt var indført speciel takst for værdibreve. Brevet er påtegnet ”C 7 mus”, da modtageren kunne frigøre brevene med sin modtagerattest". 4 laksegl, 2 med Kongens monogram fra Holbæk postkontor og 2 fra kollektøren. Bagside: Kartenummer ”Holb 4” og ”1-” i Roskilde. Portoberegning efter 31.12.1773 plakaten: 82 Rdlr. I Banco-sedler 0-100 Rdlr. = 2 L.sk. + ledsagende enkeltbrev 2 L.sk. = 4 L.sk., derfor påtegning ”4”. ”NB” påtegning uden takstmæssig betydning. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
GBP 132.00
Denmark, 1800
Delvist betalt brev fra Asnæs (17 km. NV for Holbæk) 25.7.1800 til København. Betalt fra Holbæk til Roskilde med 4 skilling, derfor påtegning ”Franco Roesk”. Resterende porto fra Roskilde til København = 2 skilling. ”Karteret Holb 25”. I Roskilde påført 13—2 = kartenummer 13 og porto 2 skilling.
GBP 175.00