Denmark, 1865
2 sk. 1855, 8 sk. 1857 og 4 og 16 sk. 1864-udgaven, på brev af 1. vægtklasse fra Holbæk 11.6.1865 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT V kendes anvendt 5.7.1862 - 31.12.1880.) til London. Takst for breve af 1. vægtklasse til England i tiden fra 1.9.1862 til 31.10.1865 = 30 skilling. Størst kendte frankerede skillingsforsendelse fra Holbæk til udlandet.
GBP 526.00
Denmark, 1861
Brev fra Holbæk 9.4.1861(ANT III) til Arnhem, Holland. Analyse af brev: Dansk andel til Hamborg = ”9” sk. Rigsmønt. Fremmed porto ”17” sk. (Dansk opfattelse) ”4” Sgr = 3 + 1. Fremmed porto ”21” sk. (Hollandsk opfattelse) ”5” Sgr. = 3 + 2. Hollands andel 10 c.
GBP 44.00
Denmark, 1861
Blækannulleret parstykke 4 sk. 1858 på distriktsbrev/landpostbrev af 2. vægtklasse fra Aggersvold Gods mellem Svinninge og Jyderup 8.10.1861 til Holbæk.
GBP 197.00
Denmark, 1856
4 sk. 1854 på distriktsbrev - derfor ikke sidestemplet - af 1. vægtklasse fra Holbæk 24.1.1856 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867.) til Vognserup Gods (10 km. vest for Holbæk). Distriktsbreve er sendt indenfor det lokale postområde, men udenfor byens grænse. Distriktsbreve skulle frankeres som landsportobreve. Portoen for distriktsbreve blev nedsat fra landsporto 6 Sk. til 3 Sk. uden frimærker og fra 4 Sk. til 2 Sk. med frimærke fra 9. december 1865.
GBP 158.00
Denmark, 1860
3-stribe 4 sk. 1858 på brev af 3.vægtklasse fra Holbæk 2.7.1860 (NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867. ANT III kendes anvendt 22.3.1853 - 5.7.1865. ) til København.
GBP 110.00
Denmark, 1863
4 sk. 1858 på 1. vægtklasse brev fra Holbek 17.1.1863 (ANT V kendes anvendt 5.7.1862 - 1.12.1880) til Køge. Frimærket er stik imod reglementet - annulleret med dagstempel. Mærket beklippet.
GBP 110.00
Denmark, 1875
2 skilling 9. tryk isoleret omvendt ramme pos. 77 på tryksag af 1.vægtkslase (0-250 g.) ankommet til Holbæk 29.8.1874 (Lap IIa-1 kendes anvendt 15.4.1868 - 15.5.1875). Indeholder PRISCURANT fra Newcastle-on-Tyne, England. (e) 2 skilling: 9. tryk isoleret omvendt ramme pos. 77.
GBP 877.00
Denmark, 1870
4 sk. tofarvet på forside af 1. vægtklasse fra SKOMAGERKROEN 25.7.1870-74 til Holbæk. (Lap IIa-1 kendes anvendt 15.4.1868 - 15.5.1875). NB! BREVFORSIDE.
GBP 395.00
Denmark, 1877
4 øre brev-kort opfrankeret med 12 øre tofarvet på adressekort for pakke på 60 kvint = 300 gram fra Holbæk11.8.1877 (LAP IIa-2 kendes anvendt 26.12.1875 - 16.5.1885) til København. Landsporto for pakker op til et pund i tiden 1.1.1875 - 30.9.1888 = 12 øre pr. pakke + 4 øre for hvert pund = 16 øre.
GBP 123.00
Denmark, 1883
3x 16 øre plus 4 øre tofarvet på adressebrev ”Toldsag” fra Holbæk 13.11.1883 (LAP VIIb kendes anvendt 18.11.1880 - 25.1.1898) til København. Takstperiode 1.1.1875 - 30.9.1888. Takst pr. pakke 12 øre 10 pund a 4 øre 40 øre, i alt 52 øre .
GBP 175.00
Denmark, 1880
5 stk. 4 øre tofarvet 18. tryk på postopkrævning fra Holbæk 13.9.1880 (NUM-3 kendes anvendt 1876 - 15.1.1884. LAP IIa-2 kendes anvendt 26.12.1875 - 16.5.1885) til Hjembæk pr. Jyderup. Takst for postopkrævninger 0 - 30 kr. i tiden 1.1.1875 til d. 30.9.1888: 12 øre Takst for landsportobrev af 1. vægtklasse i tiden 1.1.1875 - 30.9.1902: 8 øre I alt 20 øre 4 øre 18 tryk: Perlefejl pos. A95.
GBP 175.00
Denmark, 1877
Parstykke 4 øre 8. tryk pos. A25 ISOLERET TYK RAMME og A26 normal ramme. Brev af 1. vægtklasse fra Holbæk 29.4.1877 (LAP IIa-2 kendes anvendt 26.12.1875 - 16.5.1885) til København. Takst for breve af 1. vægtklasse i tiden fra 1.1.1875 til 30.9.1902 = 8 øre.
GBP 1,096.00
Denmark, 1878 ca.
8 øre 13. tryk pos. 72 ”CARÖES SNIT” på brev af 1. vægtklasse fra Holbæk 14.10.1878 (NUM-2 - LAP IIa-2 kendes anvendt 26.12.1875 - 16.5.1885) til Slagelse. Takst for breve af 1. vægtklasse i tiden fra 1.1.1875 til 30.9.1902 = 8 øre.
GBP 1,096.00
Denmark, 1888
Pakkepostkarte vedrørende nødadressekort fra Korsør 12.3.1888 til Holbæk (LINIESTEMPEL).
GBP 66.00
Denmark, 1891 ca.
8 øre brev-kort opfrankeret med 4 øre tofarvet og 20 øre våbentype på frankeret postsag. Adressebrev for pakke på 5 pund (påtegnet) fra Holbæk (LAP VIIb) 12.1.1891 til København. Landsporto for pakker 5-10 pund 1.10.1888 - 30.9.1902 =32 øre. LAP VIIb kendes anvendt 18.11.1880 - 25.1.1898.
GBP 44.00
Denmark, 1896
Tjeneste-Brevkort sendt lokalt i Holbæk (LAP VIIb) d. 17.8.1896. Takst for postkort sendt lokalt 1.10.1888 - 31.10.1917 = 3 øre.
GBP 193.00
Denmark, 1886 ca.
Tjeneste adressebrev fra Holbæk d. 11.6.1886-88 (LAP VIIb) til Slagelse. Takst for pakker 1.1.1875 - 30.9.1888: 12 øre + 4 øre pr. pund. Takst for pakken på 2 pund (påtegnet ”2 p”) = 12 øre + 4 øre pr. pund, i alt 20 øre. LAP VIIb kendes anvendt 18.11.1880 - 25.1.1898.
GBP 88.00
Denmark, 1887
Postopkrævning på 20 kr. og 20 øre fra København P P d. 2.11.1887 (LAP Ib tidligst kendte) til Holbæk (LAP VIIb). Takst for postopkrævning for beløb op til 30,00 kr. i tiden fra d. 1.1.1875 til d. 30.9.1888 = 12 øre. Brev af 1. vægtklasse i tiden fra d. 1.1.1875 til d. 30.9.1902 = 8 øre. I alt 20 øre.
GBP 66.00
Denmark, 1889
Pakkepost karte (Afskrift) fra Korsør 8.6.1889 til Nykøbing Sjælland. Sendt med tog 101 (Det tidlige posttog fra København) på den NORDVESTSJÆLLANDSKE JERNBANE (Nordvestbanen).
GBP 88.00
Denmark, 1892
Adressebrev for pakke på 8 pund og 50 kvint (250 gram) fra Vig (Vig Stjernestempel II-1 kendes anvendt 3.2.1892 - 30.5.1898) til København. Befordret med diligence til Holbæk 22.9.1896. (BRO Ia-1 kendes anvendt 30.11.1891 - 17.3.1903). Takst for pakke på 5 - 10 pund i tiden 1.10.1888 - 30.9.1902 = 32 øre.
GBP 132.00
Denmark, 1898
Afsenders erklæring fra Postkontoret i Nykøbing Falster 28.12.1898 til Holbæk Postkontor (BRO Ia-2 kendes anvendt 24.4.1898 - 24.5.1908 ) vedr. pakke til Hørby på Tuse Næs pr. Holbæk, hvor adressaten var ubekendt. Tvivl om adressen var Højby S.; derfor har erklæringen været omkring Nykøbing S.
GBP 88.00