Grønland, 1948, 2,14,28
Parcelcard from Julianehaab 16 October 1948 to Haslev, Denmark. 5 øre King Christian X pair 40 øre Polar Bear and 1 Kr. American Issue cancelled with datestamp JULIANEHAAB 16.10.1948, with Copenhagen transitmark 5.11.48. Parcel weight 1,5 kg, rate 1-3 kg. 185 øre, correct franking.
DKK 22.320,00
Slesvig, 1920
Supply for UPU Bern stamped ‘COLONIAS’ handstamp on 1 ZONE Plebiscit 35 øre, 20 øre, 15 øre, 25 øre and 10 øre tied on piece.
DKK 1.860,00
Danmark, 1856, 4
Printed matter from Slagelse 2 July 1856 to Faaborg. 4 sk. 1854 dotted spandrels tied by numeral 65 and datestamp alongside SLAGELSE 2.7.1856. The weight of the printed circular is 30 grams. Rate 4 sk. 1.4.1851 – 1.10.1865 until 60 grams. Stamp cut above but a quite scarce postal document.
DKK 2.980,00
Færøerne, 1941, 2A
Envelope for film rolls from Tofte to Thorshavn 24 May 1941. 20/1 øre provisional tied by star-removed cancel TOFTE alongside datestamp THORSHAVN 24.5.41 16-17.
DKK 1.120,00
Færøerne, 1912
Letter from Leith August 1912 to Vaag, Faroe Islands. Delivered onboard the steamer to Faroe Islands, then on arrival ink manuscript ‘Fra England’ and stamped on back with reception datestamp VAAG 24.8.12 3-5E. Manuscript Fra England not listed in GF10 2017 edition.
DKK 3.350,00
Grønland, 1946, 11-13, 14,15
Registered airmail letter from Sukkertoppen 6 May 1946 to Steffrisburg, Switzerland. Franked with 10, 15 and 30 øre, 1 and 2 Kr. American Issue stamped with datestamp SUKKERTOPPEN -6-6-1946, registration label without town name, numeral 189. A most unusual destination with the American issue.
DKK 18.600,00
Grønland, 1945, 11,12
Letter from Ivigtut 1 September 1945 to Fredericia, Denmark. 10 and 15 øre American issue tied by datestamp IVIGTUT 1.9.1945, with senders note on reverse ‘H. Møller, s/s „LINDA”, Ivitgut, Grønland. Letter rate 20 øre from 1.5.1945, overfranked with 5 øre. A most unusual letter.
DKK 20.830,00
Danmark, 1931
15 og 25 øre (mærker med mangler) Gammel Luftpost på luftpostbrev fra Svinninge 17.9.1931 Lemberg, Tyskland UPU-takst for breve af 1. vægtklasse (20g) 1.1.1927 - 30.10.1933 25 øre Luftpostbefordring for breve af 1. vægtklasse (20 g.) til Europa 19.4.1926 - 30.10.1933 15 øre = 40 øre. (adressat bortraderet)
DKK 300,00
Danmark, 1931
10 og 15 øre Gl. Luftpost, opfrankeret Luftpostbrev fra Holbæk 20.9.1931(neutralt enkelt maskinstempel der kendes anvendt 1931 - 41) til Paris. Manglende porto for luftpostbefordring 15 øre (BRO IIId) opkrævet af afsender. For denne forsendelsestype opkrævedes ikke efterporto, kun manglende porto såfremt afsenders adresse var påskrevet brevet. Denne ordning blev indført 27.11.1929 UPU-takst for breve af 1. vægtklasse (20 g.) 1.1.1927 - 30.10.1933 25 øre Luftpostbefordring for breve af 1. vægtklasse (20 g.) til Europa 19.4.1926 - 30.10.1933 15 øre = 40 øre. Lille rift i konvoluttens venstre side.
DKK 1.490,00
Danmark, 1945
2,10 øre frankering med Chr. X på luftpostbrev fra Føllenslev 4.7.1945 via New York til Argentina. Brevet er sendt kun en uge efter, at luftpostforbindelsen for breve med udlandet efter befrielsen åbnede igen 27.06.1945. En forbindelse der åbnede i flere step. Takst for luftpostbreve til Argentina (kun luftbefordring til New York) 5.6.1945 - 9.9.1945 var 85 øre pr. 5 gram = 170 øre for 10 gram + UPU-takst for breve af 1. vægtklasse = 40 øre. I alt 210 øre.
DKK 740,00
Danmark, 1867
2 sk. blå 1864 på kongelig tjenestebrev fra Nykøbing Sjælland 8.11.1867 til Grevingen Sogneforstanderforskab. Takst for lokalbreve i tiden 1.5.1851 – 31.12.1874 = 2 skilling. Annulleret med håndskrevet ‘49’ i blæk, kendes anvendt i efteråret 1867 mens nummerstemplet ‘49’ var indsendt til reparation. Attest.
DKK 5.580,00
Danmark, 1866 ca.
4 sk. rød 1864 på frankeret K. T. brev fra Svinninge 24.10.1866-67 (NUM 219 kendes anvendt , 5.5.1864 - 15.1.1879 + ANT VI der kendes anvendt 5.5.1864  - 11.12.1879) til  København. Påtegnet K.T., men skulle ifølge postloven af 11. marts 1851  frankeres da forsendelsen skete fra privat afsender.
DKK 740,00
Danmark, 1875
8 øre tofarvet på brev fra Faurbo, SIDSTE DAGS STEMPEL 30.4.1875. Faurbo STJERNESTEMPEL kendes anvendt 18.2.1872 - 30.4.1875. Faurbo var brevsamlingssted underlagt Holbæk 16.5.1852 - 30.4.1875.
DKK 1.190,00
Danmark, 1871 ca.
4 sk. helsag opfrankeret med 4 og 8 sk. tofarvet (mangler) på pakke på 4 til 5 pund fra Faurbo (STJ) 20.10.1871-74 til København. Holbæk (LAP IIa-1).   Grundtakst for pakke 6 sk. + 2 sk. for hver pund. 6 sk. + 10 sk.(5 pund) = 16 skilling, rifter i kuverten, forside kun.
DKK 1.000,00
Danmark, 1856
4 sk. 1854 på brev af 1. vægtklasse fra Nykøbing Sjælland 8.3.1856 til Roskilde. (Num-1 kendes anvendt 6.12.1852 - 12.2.1878). Antikvastemplet ANT IIb blev indsendt 7.2.1856 for at blive omdannet til ANT III. Indtil 17.3.1856 hvor det omdannede stempel var leveret, blev bynavnet i stedet påskrevet, senest kendte brug af håndskrevet bynavn ‘Nykøbing Sjælland’. Et utroligt smukt brev.
DKK 5.580,00
Danmark, 1783 ca.
Bancobrev fra Nykøbing Sjælland. Forudbetalt bancobrev 1783-1790 fra kollektør Honum, Nykøbing Sjælland til Kongelig Lotteri Inspektør Baumgarten, København, håndskrevet ‘Herudi 91 Rd / Lotterie Penge / Fr. Roeskilde’. Påtegningen "Fr. Roeskilde" (Franco Roeskilde) = Porto betalt til Roskilde. På bagsiden Honums kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbings Post Segl C7". Desuden kartenummer og porto: "4 - 2" - fra Roskilde til  København. Desuden bærer bagsiden påtegningerne "Nyek. 15 og Holb 16 -", som er hhv. Nykøbing Postkontors og Holbæk Postkontors karte nummer. Takst for brevet: 91 Rdlr. i Banco-Sedler: 1-100 Rdl. - enkeltbrevstakst: 2 Lß NB-påtegningen havde ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigher skulle kvittere for Bancobrevet - som han i øvrigt frigjorde med sin modtagerattest. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Nykøbiing Sjælland. Forsiden viser "88", der er Bies egen nummerering af bancobrevet. Desuden ses det kongelig insigne, der  antyder, at brevet er et kongeligt tjenestebrev, hvad det dog ikke var. Bie skulle både give kvittering og kunne frigøre brevet med sin modtage attest, men da transporten af brevet fra Nykøbing Sjælland til Holbæk skete  for postmesterens regning ("Fr Holbæk"), kan det være derfor, at der er et kongeligt insigne. På bagsiden ses Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors to laksegl: "Nykiøbing I Sjælland FRVI". På forsiden ses, at brevet er forudbetalt fra Nykøbing Sjælland til Holbæk, hvor det er brevet blevet  omkarteret og påskrevet kartenummer og porto til København: "18 - 20" er påskrevet både i Nykøbing  Sjælland og Holbæk. Brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hhv. indførelsen af påtegningen N.V. og Bies afsked).  Ifølge Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Holbæk til København 8 Rbß og taksten følger princippet i  Forordningen af 23.02.1788, der anfører: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v." og "Medfølger et brev, skal dette takseres særskilt". Taksten bliver da: 100-150 Rdlr. i Banco-Sedler: 1½ × enkeltbrevstakst 8: 12 Rbß Medfølgende brev til enkeltbrevstakst: 8 Rbß I alt: 20 Rbß som det også fremgår af Bancobrevets bagside. Det kongelige insigne havde ikke nogen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde det med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for modtagelsen af Bancobrevet. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1813 ca.
Bancobrev fra Nykøbing Sjælland, på bagsiden kollektør Smiths kollektørsegl samt Nykøbing Sjælland Postkontors laksegl: "Nykiøbing i Sjælland FR6", påskrevet ‘Herudi 192 rbdl / FR6 / Fr Holbek’. Desuden ses "15 - 16", der er Holbæks kartenummer og portoangivelse. Von Scheel tiltrådte 01.01.1817 og af portoangivelsen kan udledes, at brevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818 (dagen før portoændringen pr. 01.08.1818). Takseringen følger princippet i 23.02.1788-Forordningen, der bl.a. siger: "For 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler  betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v."  hvorefter taksten kan udregnes: 150-200 Rbdlr.: 2 × enkeltbrevstakst á 8 Rbß: 16 Rbß ”Skrevet på bagsiden”. Bærepenge er anført med "Bp 7". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 100-200 Rbdlr. N.V. = 7 Rbß N.V., hvad der også står på brevet. Det kongelige insigne "FRVI" havde ingen effekt, da brevet ikke var et kongeligt tjenestebrev og Bie frigjorde  brevet med sin modtagerattest. Desuden skulle han under alle omstændigheder afgive kvittering for  modtagelsen af Bancobrevet. Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest. https://norbyhus.dk/artiklermm/kl/kl16.html
DKK 2.600,00
Danmark, 1878 ca.
8 øre tofarvet fintakket på brev af 1. vægtklasse fra Snertinge 1878-79 til Asnæs. (Snertinge stjernestempel kendes anvendt 30.5.1875 - 18.8.1885). Påtegnet ”pr. Faarevejle Kro”. Faarevejle Kro der også blev kaldt Vejlekroen eller Kroenborg, var postudvekslingssted på diligenceruten mellem Jyderup og Nykøbing Sjælland. Her fik diligencen skiftet heste inden rejsen fortsatte mod enten Nykøbing eller Jyderup. Diligenceruten der blev oprettet efter åbningen af Nordvestbanen fra Roskilde til Kalundborg, var i drift fra 1.5.1875 inden den som den næstsidste diligencerute i Danmark lukkede 31.3.1909.
DKK 2.010,00
Danmark, 1915
20 øre blå Chr. X på lokalt R-brev fra Nykøbing 1.7.1915 (BRO IIIb-1 kendes anvendt 5.1.1915 - 6.12.1926) til Nakke. Takst for lokalt R-brev af 1. vægtklasse 1.10.1902 - 30.6.1919.
DKK 370,00
Danmark, 1872 ca.
3 stk. 4 sk. tofarvet (med små mangler) på BREVFORSIDE beskåret til venstre, værdibrev på 12 Rd. og 72 skilling fra Svinninge 5.4.1872-73 (NUM 219 kendes anvendt 5.5.1864 - 15.1.1879 + ANT VI der kendes anvendt 5.5.1864 - 11.12.1879) til Karrebækstorp pr. Næstved. Takst for værdibreve under 100 Rd: Grundtakst = 8 skilling. Assurancepræmie = 4 skilling. I alt 12 skilling. Påskrevet ”2” = bærepenge/udleveringsgebyr. Svinninge blev BRS underlagt Holbæk 16.5.1852. Postkontor 1.10.1889.
DKK 370,00