Danmark, 1875 ca.
Telegram sendt EKSPRES til YDRE DISTRIKT. Takst for ekspresforsendelser til ydre distrikt med afstand mellem 1/4 og 1/2 mil fra 1.1.1875 til 30.9.1888 = 66 øre. Sendt fra Mørkøv Station til godset Orelund syd for Mørkøv. Påtegnet ”Bud 66 øre” da modtager betaler.
DKK 740,00
Danmark, 1898
10 øre våbentype opfrankeret med 5 øre våbentype sendt fra Jyderup 29.6.1898 (LAP IIb kendes anvendt 8.12.1886 - 29.6.1898) til Argentina. UPU-takst for postkort, 1.7.1892 - 31.12.1898 sendt til lande hvor den forhøjede takst (udover 300 sømil) var gældende = 15 øre. Fra den 1.1.1899 fandtes kun en UPU-takst for postkort = 10 øre. Senest kendte Jyderup LAP IIb. 5 øre korte takker forneden.
DKK 2.600,00
Danmark, 1926
3 stk. 20/30 øre gul CHR X provisorie og 10 øre grøn bølgelinie på pengebrev fra Mårsø 24.8.1926 (BRO Ia kendes anvendt 12.9.1906 - 30.12.1930) til Ry. Takst for landsportobreve af 1. vægtklasse (0-50 g) 1.4.26 - 31.12.26 =20 øre. Værdi indtil 1000,00 kr. 1.3.21 - 30.6.40 = 50 øre. I alt 70 øre.
DKK 300,00
Danmark, 1852
4 RBS Ferslew på DISTRIKTSBREV af 1. vægtklasse fra Holbæk (ANT IIb og NUM-1 kendes anvendt 5.11.1852 - 21.6.1867) 9.11.1852 til Føllenslev pr. Holbæk.
DKK 2.980,00
Danmark, 1851
4 RBS Ferslew plade II-69 på brev af 1. vægtklasse fra Roskilde 3.6.1851 til Orø, annulleret med stumt stempel og sidestempel antiqua IIb ‘ROESKILDE 3/6 1851’. Takst for breve af 1. vægtklasse 1.4.1851 - 31.12.1874 = 4 skilling. Tidligst kendte frankerede forsendelse til Orø.
DKK 2.080,00
Danmark, 1919
3 og 4 øre bølgelinie på TELEGRAM fra Aalborg 27.2.1919 til Tølløse. Sendt den følgende dag 28.2.1919 (BRO Ia-2 kendes anvendt 28.9.1906 - 19.9.1929) til modtager. Lokalporto for breve af 1. vægtklasse 1.1.1919 - 30.9.1919 = 7 øre.
DKK 560,00
Danmark, 1906 ca.
3 øre grå bølgelinie på postkort sendt lokalt fra Vipperød til Arnakke 1906-08. Vipperød stjernestempel kendes anvendt 8.8.1906 - 3.8.1908, kendes kun anvendt i 2 år.
DKK 600,00
Danmark, 1893
7 stk. 4 øre tofarvet på EKSPRESBREV af 1. vægtklasse fra KNABSTRUP 23.9.1893 (LAP VIa VIOLET kendes anvendt 7.6.1887 - 23.9.1893) til København. Takst for ekspresbreve af 1. vægtklasse i tiden 1.10.1888 - 30.6.1902: Brevporto 8 øre, ekspresgebyr 20 øre = 28 øre. Senest kendte Knabstrup LAP VIa VIOLET.
DKK 3.530,00
Danmark, 1882
4 øre brev-kort sendt lokalt fra Jyderup Station 23.4.1882 (NUM 142 kendes anvendt 20.5.1875 - 17.7.1882 + LAP IIa kendes anvendt 14.7.1876 - 2.4.1889) til Holmstrup (5 km. syd for Jyderup) vedrørende ankommet gods med jernbanen. På bagside Jyderup (LAP VIa-1 kendes anvendt 14.1.1876 - 15.1.1887) 22.4.1882, dagen før kortet er sendt.
DKK 1.120,00
Danmark, 1895
3 øre grå tjeneste brevkort fra Jyderup (LAP VIa-2 kendes anvendt 5.4.1893 - september 1895) 1-.9.1895 + vejerstempel til Havdrup. Der kendes kun 3 forsendelser med Jyderup LAP VIa-2.
DKK 2.980,00
Danmark, 1889
Anbefalet løbeseddel vedrørende efterlysning af pakke fra Hamburg. Fra Nykøbing Sjælland 18.4.1889 via Holbæk og Nordvestbanen til Hamburg. Gensvar fra Hamburg 16.5.1889 viser, at pakken ikke er fundet. Sjældent posthistorisk objekt.
DKK 1.860,00
Danmark, 1881 ca.
4 øre og 2 stk. 20 øre tofarvet (20 øre VI tryk) på postopkrævning 90 kr. fra København 19.2.1881-2 til Nykjøbing Sjælland. Takst for postopkrævninger i tiden 1.1.1875-30.9.1888: Op til 30 kr. = 36 øre + brev af 1. vægtklasse = 8 øre. I alt 44 øre. Ankomststemplet i Nykøbing 20.2.1881-2 med LAP VIIb der kendes anvendt 15.12.1879 - 5.4.1891.
DKK 1.340,00
Danmark, 1895
8 øre tofarvet korrespondancekort fra Knabstrup 11.6.1895 annulleret med ”OVA KNABSTRUP D.S.B.”. Knabstrup fik først eget stempel, STJ II, 27.12.1898. Indtil da benyttedes LAP VIa og D.S.B.’s ovalstempel. Bureaustemplet Kjøbenhavn - Kallundborg (BRO Ie), der var banens første brotypestempel, kendes anvendt i tiden 9.5.1894 - 2.11.1909. Ovalstemplet 'KNABSTRUP D.S.B.' kendes anvendt i tiden 4.5.1894 - 6.1902.
DKK 600,00
Danmark, 1908
5 øre grøn Frederik VIII på postkort sendt fra Stenlille 1.10.1908 (tidligst kendte) til Aarhus. Annulleret med stemplet ”FELTPOSTKONTOR No. 2.”. Der blev 26.9 - 8.10.1908 afholdt en stor kantonnementsøvelse på Sjælland. Stemplet kendes anvendt 1.10.1908 - 7.10.1908. Der blev fremstillet særlige adresselister, der viste de enkelte afdelingers postadresse for hver øvelsesdag. Omadressering skete hovedsageligt på jernbanepostkontorernes foranledning.
DKK 740,00
Danmark, 1904
10 / 8 øre provisorisk korrespondancekort fra Vedde 20.8.1904 til Kalundborg. Vedde STJERNESTEMPEL kendes anvendt 25.8.1903 - 30.8.1904. Bureau BRO Ie-1 kendes anvendt 14.4.1902 - 4.6.1937.
DKK 1.190,00
Danmark, 1917
5 øre grøn CHR X brevkort fra Kulby 6.7.1917 annulleret med bureaustemplet BRO Ie-1 til Kolding. Alle forsendelser der kendes fra Kulby er annulleret med banens bureaustempel; der var ingen postekspedition på stationen.
DKK 110,00
Danmark, 1903
10 øre rød våbentype på landpostbrev fra Niløse (streg under mærke). Senest kendte DIANALUND STJERNESTEMPEL 28.3.1903. Stemplet kendes anvendt i tiden 25.2.1903-28.3.1903, KUN LIDT OVER 1 MÅNED !!Afløseren, BRO Ia blev graveret 28.3.1903. Bureaustempel BRO Ie-2.
DKK 5.580,00
Danmark, 1877
8 øre rød tofarvet brev-kort small type fra Nykøbing Sjælland 12.7.1877 til København. Befordret med Det Forenede Dampskibsselskab “Møen” fra Nykjøbing Sjælland til Holbæk. Påtegningen “4” skulle indikere at der er tale om et “skipperbrev”. Sejladserne blev gennemført dagligt undtagen om søndagen. (Nykjøbing Avis 10.7.1877) vedr. Dampskibet “Møns” sejlads.
DKK 1.490,00
Danmark, 1878
16 øre tofarvet på 14 kr. 34 øre postanvisning fra Nykøbing Sjælland 27.3.1878 (NUM-1 kendes anvendt 6.12.1852 - 12.2.1878 + LAP Va der kendes anvendt 3.12.1869 - 8.2.1879) til Hamburg. Takst for postanvisninger til Schleswig, Holsten og Hamburg og Lauenburg i tiden 1.1.1875 - 30.6.1892 for beløb under 75 kr. = 16 øre.
DKK 740,00
Danmark, 1874
8 øre tofarvet på brev fra Jyderup 22.10.1875 (LAP Ia) til Samsø. Transitstemplet Kallundborg 22.10.1875. Nummerstempel '142' og Jyderup LAP Ia kendes anvendt 20.5.1875 - 30.12.1875. Fra 29.12.1874 (Offcielle Meddelser 30.12.1874) skulle alt post til Samsø sendes med skib fra Kalundborg, da sejladsen blev genoptaget med Dampskibet ”Vesta” mellem Kalundborg og Århus med daglige sejladser undtagen søndag. Denne ordning varede indtil 21.11.1875 hvor sejladserne blev indskrænket til 3 ugentlige afgange.
DKK 1.490,00
Danmark, 1856
Forsendelse befordret med Korsør-Ruterne. K.T. brev til Vognserup pr. Holbæk 3.9.1856 (ANT III) sendt med Korsør-ruterne. Annulleret med DAMPSK: POST-SPED: No 4. (kassebreve Korsør - Kiel - Korsør). Tidligst kendte brug af stemplet med blå farve.
DKK 1.490,00